Aortokoronární bypass

18.01.2021

Představíme si operaci, která je pro mnohé zázrakem. Operace, která dává šanci. Šanci na získání toho nejcennějšího pokladu na světě. Šanci na život.

BruceBlaus, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Kdy se úkon provádí

Aortokoronární bypass se provádí při ischemické chorobě srdeční (a dalších chorobách z ní vycházejících - infarkt, angina pectoris). Při této nemoci je zapotřebí přivést krev do nedostatečně zásobovaných části srdce. (Špatné prokrvení je kvůli stenóze - zúžení koronární arterie.)


Definice

Je to operace, při které se přemostí ucpaná věnčitá tepna. Po úspěšné operaci se posílí zásobování srdce krví.

K vytvoření bypassu (= přemostění) se používají tepenné a žilní štěpy. Pro žilní štěpy se používají žíly z dolních končetin, které chirurg endoskopicky vyjme. (Tyto žíly tělu nechybí, jejich funkce jsou brzy zastoupeny jinými cévami.) Pro tepenné se většinou používá levá prsní tepna, u mladších pacientů i další (např.: pravá prsní tepna, tepna vřetenní). Tepnu chirurg opatrně vypreparuje.

Bypass bývá podle povahy onemocnění jednoduchý, dvojitý, trojitý a čtyřnásobný. Operace se provádí jak za přítomností mimotělního oběhu, tak bez.

By BruceBlaus. When using this image in external sources it can be cited as:Blausen.com staff (2014). &quot;Medical gallery of Blausen Medical 2014&quot;. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29140352 

DALŠÍ ČLÁNKY: