“Jste tím, co jíte”, aneb stavba trávicích orgánů

30.05.2021

"Jste tím, co jíte," praví staré přísloví. A je tomu opravdu tak. Každý z nás se skládá z toho, co jí. Přeměně něčeho triviálního, jednoduchého a nevšedního jako například rohlíku v součást našeho úžasného, komplexního a doteď stěží pochopeného těla napomáhá trávení. Tento proces nelze nazvat jinak než fascinujícím. V daném článku se seznámíte s orgány tuto práci vykonávajícími.

Základní informace

Orgány, o kterých tu jde slovo jsou hltan, jícen, žaludek, tenké střevo a tlusté střevo. Ty všechny kryje vlhká blána zvaná pobřišnice. V těchto orgánech dochází ke zpracování živin a jejich následnému vstřebávání.

Hltan

Dosahuje délky 12 až 14 centimetrů a je kryt šedorůžovou sliznicí. Jelikož tvoří společný usek jak pro trávicí, tak pro dýchací soustavu, má tzv. hrtanovou příklopku. Ta kryje vchod do hrtanu. Hltan se skládá z nosohltanu, ústní částí hltanu a hrtanové částí hltanu.

Jícen

Jedná se o zhruba 25 cm dlouhou trubicí, jež spojuje hltan a žaludek. Při polykání potravy k posunu sousta dochází pomocí stahů příčně pruhované svaloviny, z níž se jícen skládá.

Žaludek

Jde o vakovitý orgán, jenž svým tvarem připomíná písmeno "J". Je složen z česla (hranice mezi jícnem a žaludkem), žaludeční klenby, těla a vrátníku (tvoří přechod do tenkého střeva). Žaludek má dvojí zakřivení - malé a velké.

Stěna se skládá ze sliznice (složena v řasy s trubicovitými žlázkami se sekreční a částečně resorpční funkcí), podslizničního vaziva (řídké vazivo obsahující cévy, nervy a lymfatickou tkáň), hladké svaloviny (nejsilnější vrstva žaludku) a povrchové vrstvy (tvořena pobřišnicí).

Co se tyče funkcí, žaludek jich má hned několik. První je skladovací - potrava v žaludku (podle jejího typu) přetrvává 2 až 6 hodin. Probíhá zde mechanické trávení, kdy se opakovaným smršťováním a uvolňováním svaloviny tvoří tekutá žaludeční trávenina. Dalším typem trávení je chemické. To zajišťuje žaludeční šťáva. Štěpí se při něm proteiny. Uvádí se také vstřebávací funkce, k tomu ale skoro nedochází - je absorbováno pouze malé množství alkoholu, vody a některých dalších látek.

Tenké střevo

Tenké střevo je tím nejdelším oddílem trávicí soustavy - dosahuje 3 až 5 metrů délky a 3 cm šířky. Jedná se o centrum trávení a vstřebávání. Skládá se z dvanáctníku, lačníku a kyčelníku.

Dvanáctník je ústím vývodu jater a slinivky břišní. Měří 25 až 30 cm, což je 12 palců - odtud název. Lačník zabírá ⅔ tenkého střeva. V této části probíhá intenzivní trávení a vstřebávání živin. Poslední částí je kyčelník. Ten tvoří spojení mezi tenkým střevem a tlustým střevem. Je opatřen ileocekální chlopní, jež brání zpětnému návratu střevního obsahu z tlustého střeva do tenkého.

Stěna sestává ze sliznice, podslizničního vaziva, svaloviny (2 vrstvy hladké svaloviny) a peritonea (blána, jež kryje celé tenké střevo). Zajímavá je další stavba sliznice. Skládá se z trubicovitých žlázek (tvoří hlen a střevní šťávu), klků (díky nim se zvětšuje resorpční plocha tenkého střeva), lymfatických uzlin (zamezují zánětům) a pohárkových buněk (podporují sekreci pankreatické šťávy).

Když mluvíme o tenkém střevě, jde o centrum trávení a vstřebávání. Tráví se zde jak složité cukry, tak i bílkoviny a tuky.

Tlusté střevo

Tlusté střevo, též tračník, je dlouhé 1 až 1,5 metrů a široké 5 až 8 centimetrů. Netvoří šťávy, pouze hlen. Skládá se ze slepého střeva (na něm je appendix), tračníku (zde rozklad pomocí kvasných bakterií jako Escherichia Coli a hnilobných procesů), konečníku a řitního otvoru.

Stěna tlustého střeva má zredukovanou vrstvu hladké svaloviny a nemá klky, pouze výdutě. Její sliznice vytváří krypty, které obsahují žlázky produkující hlen.

V tlustém střevě se vstřebává voda a minerální látky, probíhá zde již dříve zmiňované bakteriální trávení a také posun zbytků potravy ke konečníku.

Pobřišnice

Jde o jemnou, hladkou, vlhkou blánu, jež vystýlá dutinu břišní a pánevní. Právě ona vytváří uzavřený prostor zvaný dutina břišní. Je složena ze dvou listů.

Odkazy

https://www.biomach.cz/biologie-cloveka/travici-system 

https://old-biomikro.vscht.cz/vyuka/b2/Travici_system.pdf 

https://www.wikiskripta.eu/w/Obecn%C3%A1_stavba_tr%C3%A1vic%C3%AD_trubice 

Literatura

KŘIVÁNKOVÁ Markéta. Somatologie - Učebnice pro střední zdravotnické školy. 2. vydání. Praha: Grada, 2019.

NOVOTNÝ Ivan, HRUŠKA Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vydání. Praha: Fortuna, 2019.

NEJEDLÍK Jan, STANÍK Ivo. Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 2.díl: biologie. 3. vydání. Brno: SOKRATES, 2020.

RIGUTTI Adriana. Ilustrovaný atlas anatomie. Říčany: SUN, 2013.

DALŠÍ ČLÁNKY: