Nemoc, na kterou neexistuje lék – AIDS

06.02.2021

Nemoc, která si bere jak chudé, tak bohaté. Nemoc, která si vzala život rockové hvězdy - Freddiho Mercury. Nemoc, kterou neumíme léčit.

Kde se vzala? Jak probíhá? Čím je tak vzácná? Jak se před ní bránit? Jaké jsou příznaky? O tom všem se dozvíte v tomto článku.

Co je to AIDS?

AIDS je zkratkou pro anglické Acquired Immune Deficiency Syndrome. (Český překlad: Syndrom získaného selhání imunity.) Tato nemoc se poprvé objevila roku 1981 a od té doby se jí nakazily desítky milionů lidí.

Nemoc způsobuje HIV virus, který postupem času vede k selhání imunity. To vede k tomu, že tělo ztrácí schopnost bojovat s infekcemi. Při nejhorších stavech je obranyschopnost natolik oslabená, že člověka může skolit i na první pohled neškodná chřipka.

HIV virus

Z anglického Human Immunodeficiency Virus. (Český překlad: Virus lidské imunitní nedostatečnosti.)

Jedna se o velmi zajímavý retrovir. Jeho "taktika boje" je poměrně vzácná. Spočívá totiž v tom, že zneškodní imunitní systém. To dělá tak, že napadá T-lymfocyty zodpovědné za řízení imunitní odpovědi. Vir se dostane do jejich jádra a vždy, když je organismus oslabený, namnoží se a infikuje další buňky.

Známe 2 typy tohoto viru - HIV-1 a HIV-2. A kromě stavby obalu se liší i zeměpisným rozšířením. HIV-1 je nejvíce rozšířen v Evropě, Americe a Asii, zatímco HIV-2 zejména na západním pobřeží Afriky.

Původ viru

Oboje typy virů se vyvinuly z lentivirů napadajících primáty v západní a centrální Africe. Poté, počátkem 20. století, se přenesli na člověka klasickou zoonózou (přenos infekce mezi člověkem a zvířetem).

HIV-1 se nejspíše vyvinul v jižním Kamerunu, zatímco HIV-2 na pobřeží západní Afriky (oblast jižní Senegal až západní část Pobřeží slonoviny).

Přenášení

Přenos může být uskutečněn krevní transfuzi, sdílením jehel, sexem nebo z matky na dítě.

Zajímavosti je, že v dnešní době poslední typ přenosu nemusí nastat. Aby se to nestalo, HIV pozitivní matka podstupuje antiretrovirální léčbu. Při té je šance přenosu menší, než 2%.

Průběh infekce

Inkubační doba trvá 2-6 týdnů, přičemž příznaky jsou velmi podobné chřipce. Objevit se může i vyrážka, či průjem.

Po odeznění inkubační doby nastane latentní stadium. Při ní nemocný nepociťuje žádné potíže, avšak je pořád infekční. Tato fáze může trvat od 2 do 15 let. (Záleží na stavu imunitního systému člověka.) Pokud se v této době nakažený nedozví o své infekci a nezačne být léčen, budou přicházet více a více závažnější příznaky a obtíže

Poslední fáze spočívá v přechodu do stadia AIDS. V této fázi nemocný je náchylný infekčním a nádorovým onemocněním. Člověk chátrá, často se objevuje i demence. Jestliže i v tomto stadiu není léčen, umírá.

Příznaky

S postupným rozvojem HIV infekce se objevují tyto příznaky:

 • [1]Horečka

 • Únava

 • Oteklé lymfatické uzliny - často jeden z prvních příznaku infekce HIV

 • Průjem

 • Ztráta váhy

 • Orálí kvasinková infekce (afty)

 • Pásový opar (herpes zoster)

 • Zápal plic[1]

Při přechodu do stavu AIDS tyto:

 • [2]Pocení

 • Zimnice

 • Opakující se horečka

 • Chronický průjem

 • Oteklé lymfatické žlázy

 • Trvalé bílé skvrny nebo neobvyklé léze na jazyku nebo v ústech

 • Trvalá nevysvětlitelná únava

 • Slabost

 • Ztráta váhy

 • Kožní vyrážky nebo boule[2]

Testování

Vytvoření protilátek v těle může trvat až 3 měsíce, což je velkým problémem, jelikož do té doby se nákaza zjistit nedá.

Test je zpravidla prováděn z žilní krve. (Může se použít i kapilární krev nebo sliny, je to ale méně spolehlivé a každý pozitivní výsledek musí být ověřen již dříve zmíněným testem.) O ten si můžete požádat u svého praktického lékaře nebo si můžete zajít do jakéhokoliv HIV centra. Existuje také anonymní testování zdarma, které může být uskutečněno v HIV checkpointech například "České společnosti AIDS pomoc" nebo dalších nevládních neziskových organizacích. Místa pro testování jsou na tomto odkazu (zde si také můžete přečíst další informace o AIDS/HIV).

[3]Povinné testování na HIV (testování ze zákona) pak platí v ČR pro dárce krve, orgánů, tkání, spermatu, vajíček, mateřského mléka a také se provádí u všech těhotných žen.[3]

Léčba

Ačkoliv tuto nemoc, bohužel, plně vyléčit neumíme, s léčbou se HIV pozitivní člověk může dožít stejného věku jako ostatní populace. (Například Miguel, také známý jako "Lisabonský pacient", zemřel, i přes svou nákazu, až ve 100 letech.)

V dnešní době jako základ léčby je využívána antiretrovirová terapie. Ta skoro úplně zastavuje životní cyklus viru HIV.

Prevence

Základem prevence je již delší dobu používání ochrany při pohlavním styku - prezervativu. Dále také sexuální věrnost partnerů.

Jestliže si myslíte, že jste nedávno byli vystavení viru HIV, lze využít PEP (Post-expoziční profylaxe - využití léků na HIV po jednorázovém případu vystavení se nákaze). Avšak je tu úskalí. Aby tato léčba byla účinná, musí se zahájit nejdéle 3 dny od možného se vystavení viru. Léčba trvá 28 dní. Pro to, abyste zjistili, jestli je pro vás PEP vhodná, musíte kontaktovat lékaře z HIV centra.

Pokud již HIV pozitivní jste a nechcete nakazit svého sexuálního partnera, lze využít léku na HIV jakožto prevenci. (V případě, že z krevních testů vaše nákaza zůstane nezjistitelná, virus nepřenášíte dál.) Tomuto se říká PrEP (pre-expoziční profylaxe).

DALŠÍ ČLÁNKY: