Schopnost přežít, aneb žlázy trávicí soustavy

09.06.2021

Trávení je pro náš život přímo nezbytnou schopností. Zajišťuje naše přežití. Je velice komplikovaným dějem a samo o sobě potřebuje žlázy, které ho budou řídit. Právě o tom pojednává tento článek.

Základní informace

Ke žlázám trávicí soustavy se řadí slinivka břišní a játra. V tomto článku půjde řeč i o žlučovém měchýři.

Slinivka břišní

Slinivka břišní je žláza, jež se podílí na trávení pomoci sekrece šťáv. Skládá se z hlavy (nejširší část), těla a ocasu. Má dvojí sekreci - zevní (= exokrinní) a vnitřní (= endokrinní). Při exokrinní sekreci, již vykonává celých 98,5% buněk slinivky, se vylučuje pankreatická šťáva. V ní se nachází enzymy trypsin (štěpí bílkoviny), lipáza (štěpí tuky) a amyláza (štěpí cukry). Endokrinní část slinivky, již tvoří pouze 1,5% její buněk, vylučuje hormon inzulín (snižuje hladinu glukózy v krvi) a glukagon (zvyšuje hladinu glukózy v krvi).

Játra

Játra jsou naší největší žlázou - váží až 1,5 kg. Tento křehký orgán je centrem metabolismu. A jelikož se při metabolismu uvolňuje teplo, jde o nejteplejší orgán. Odpadním produktem metabolismu je močovina (tvoří se odbouráváním aminových skupin z aminokyselin). Zde taktéž dochází například ke tvorbě žluči a přeměně cukrů na zásobní cukr glukagon.

Játra se skládají z pravého a levého laloku. Na povrchu je vazivové pouzdro a to kryje pobřišnice. Jaterní tkáň tvoří tzv. jaterní lalůčky. Máme jich přes 100 000 a na jednotlivé lalůčky jsou rozdělené vazivem. Jaterní lalůčky se poté skládají z jaterních buněk - hepatocytů.

Žlučový měchýř

Žlučový měchýř, též žlučník je orgán, ve kterém je uchovávána a upravována žluč. Zde se žluč zahustí na 1/10 svého původního objemu. Denně se jí vyprodukuje 1 litr. Její hlavní funkcí je emulgace (= rozkapénkování) tuků. Dále se podílí na vstřebávání vitamínů A, D, E a K, na odvodu toxických látek a tvorbě bílkovin.

Odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slinivka_b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD

https://www.biomach.cz/biologie-cloveka/travici-system

https://old-biomikro.vscht.cz/vyuka/b2/Travici_system.pdf

https://www.wikiskripta.eu/w/Slinivka_b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD

Literatura

KŘIVÁNKOVÁ Markéta. Somatologie - Učebnice pro střední zdravotnické školy. 2. vydání. Praha: Grada, 2019.

NOVOTNÝ Ivan, HRUŠKA Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vydání. Praha: Fortuna, 2019.

NEJEDLÍK Jan, STANÍK Ivo. Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 2.díl: biologie. 3. vydání. Brno: SOKRATES, 2020. 

DALŠÍ ČLÁNKY: