Široký pojem rakovina, aneb druhy nádorů

28.03.2021

Pokud se bavíme o nádorových onemocněních, průměrný člověk bude znát jen pojem rakovina. Ta ale označuje celé spektrum různých onemocnění s jedním společným - buněčné bujení.

V tomto článku se dozvíte o základním rozdělení nádorů a uvidíte, že se od sebe dost liší.

Dělení nádorů podle chování

Prvním druhem jsou nádory mezenchymové. Označují se jako sarkom a vznikají z pojivových tkání. Tyto nádory jsou většinou maligní. K této skupině patří například liposarkom (utvořený z tukové tkání), fibrosarkom (je to vazivový nádor) nebo rhabdomyosarkom (nádor příčně pruhované svaloviny).

Dalším druhem jsou nádory epitelové (též karcinom). Tvoří se z buněk epitelů, které pokrývají tělo nejen z vnějšku, ale i zevnitř. Jedná se o vůbec nejčastější nádory. Příklady těchto nádorů jsou karcinom prostaty, karcinom plic a karcinom močového měchýře.

Neuroektodermové nádory vznikají vznikakjí ze stejnojmenných buněk. (Z neuroektodermových buněk vzniká neurální trubice, jež je základem pro nervovou soustavu, a neurální lišta, ze které vznikají periferní nervy, dřeň nadledvin a pigmentové buňky.) K těmto nádorům patří třeba neuroblastom (vzniká z ganglií sympatiku), glioblastom (původ v gliových buňkách) a melanom (utváří se z nezralých melanocytů= melanoblastů).

Nádory germinální vznikají ze zárodečných buněk (buňky produkující vajíčka a spermie.) Většinou se objevuje ve vaječníku či varlatech, vyskytují se ale i v mozku, břich či hrudníku. Zařazují se sem nádory jako choriokarcinom (vzniká z vnější vrstvy savčího embrya - trofoblastu), nádor varlat či nádor ovaria.

Mezoteliom je nádor mezotelu, což je tkáň pokrývající většinu vnitřních orgánů. Jedná se o velice agresivní formu rakoviny. I přesto, že léčba je k dispozici, pro mnoho lidí není možná. Řadí se sem kupříkladu mezoteliom pleury (pleura obklopuje plíce), mezoteliom perikardu (též osrdečníku; je to vazivový vak srdce) a mezoteliom peritonea (peritoneum pokrývá břišní dutinu a břišní orgány).

Blastom vzniká z embryonální tkáně nebo z vyvíjejících se buněk. Častější jsou u dětí. Blastomy se dál pojmenovávají podle orgánu, kde vznikají - hepatoblastom (v játrech), nefroblastom (v ledvinách), retinoblastom (v sítnici) atd.

Dělení nádorů podle postižené tkáně

Nádory nezhoubné, neboli benigní, jsou dobře diferencované a nevytváří metastázy. Většinou vůbec nerostou a jestli ano, tak velmi pomalu. Pokud jsou odstraněné, většinou se nevracejí.

Premaligní nádory jsou nádory benigní s potenciálem se stát maligními.

Nádory maligní jsou nejnebezpečnější. Rostou invazivně, rozšiřují se do okolí a vytváří metastázy. Problémem je to, že i z benigního nádoru může vzniknout maligní. A proto, že to nelze vždy předpovědět, je nutné sledovat jakýkoliv růst.

DALŠÍ ČLÁNKY: