Superpočítač sídlící v každým z nás, aneb stavba mozku

27.01.2021

Lidé často hledí do kosmu a říkají si, jak je komplexní, jak je složitý. Ale ani je nenapadne, že jejich pohledu uniká něco mnohem, mnohem zajímavější.

Supervýkonný počítač (da-li se mu tak říkat) sídlící v každým z nás. Superpočítač, bez kterého bychom nebyli tím, čím jsme.

Přistání na Měsíci, Hamlet, romantismus, Apple, kolo, státy, věda,... Láska, nenávist, zloba, touha, vděčnost, radost,... Tomu všemu dává vzniknout právě onen Mozek.

Zadní mozek

Adrian Halga, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Tato část mozku se nachází u míchy. Zadní mozek se skládá ze tří částí: prodloužená mícha, Varolův most, mozeček.

Prodloužená mícha je rozšířeným pokračováním páteřní míchy. Její přední část přechází ve Varolův most. Přes ní procházejí senzitivní a motorické nervové dráhy. Jejím úkolem je řízení životně důležitých funkcí. (Bez ní bychom třeba nemohli dýchat, neproudila by nám krev a trávicí soustava by zkolabovala.) Dále obstarává reflexy, jako například sání, polykání, zvracení, kašel, kýchání, nebo třeba i sekreci slin a žaludečních šťáv. Kvůli ní máme také rohovkový reflex.

Varolův most se nachází mezi prodlouženou míchou a středním mozkem. Je spojen s mozečkem pomocí postranních ramének. K jeho funkcím patří ovládání mimických svalů, činnost slzných a slinných žláz a zajištění dýchání.

Další části mozku je mozeček. Ten leží na spodní části mozku a tvoří celých 11% hmotnosti mozku. Tvoří ho dvě malé hemisféry, které jsou spojeny tzv. červem mozečkovým. Mozeček se stará o udržování rovnováhy a koordinuje naše pohyby. Zajímavosti je že opilost dočasně poškozuje jeho činnost. (Z toho vyplývá, proč po požití alkoholu se lidi pohybují tak trochu jinak.)

Střední mozek

user:ranveig, with edit by user:juoj8, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Střední mozek se nachází mezi Varolovým mostem a mezimozkem a téměř celý ja zakryt koncovým mozkem. Tvoří ho čtverohrbolí, což jsou 2 páry nervových shluků.

Dva přední hrbolky jsou centrem pro zrakové reflexy - zabezpečují pohybovou souhru očí a zajišťují vnímání pohybu. Ty zadní odpovídají za sluch. (Ale jen tehdy, když zprostředkovávají reflexní pohyb hlavy za zdrojem zvuku.) Ve středním mozku probíhá i vytváření dalších pohybových reflexů.

Hlavové nervy

By Brain_human_normal_inferior_view.svg: Patrick J. Lynch, medical illustratorderivative work: dan1gia2 - Brain_human_normal_inferior_view.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29841675

Tyto nervy, které vycházejí z mozku nebo míchy, spojují mozek s mnoha periferními oblastmi. Máme jich 12: I. nerv čichový, II. nerv zrakový, III. nerv okohybný, IV. nerv kladkový, V. nerv trojklanný, VI. nerv odtahující, VII. nerv lícní, VIII. nerv sluchově rovnovážný, IX. nerv jazykohltanový, X. nerv bloudivý, XI. nerv přídatný a XII. nerv podjazykový.

Mezimozek

Images are generated by Life Science Databases(LSDB)., CC BY-SA 2.1 JP <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/deed.en>, via Wikimedia Commons

Nachází se pod koncovým mozkem, je jim zcela zakrýt.

Jedna z části mezimozku je thalamus. Procházejí jim smyslové dráhy (kromě čichové). Často se mu přezdívá "Brána do vědomí". A je tomu skutečně tak. A to jak z hlediska anatomie (je to předstupeň mozkové kůry), tak z hlediska funkce. Za úkol má hlubší integraci smyslových podnětů (těm také dává emoční náboj). Podílí se na motorických funkcích a vzniká zde bolest. Dalším nesmírně důležitým úkolem je udržování bdělosti i pozornosti. Právě v této části mozku sídlí uvědomění svého "já".

Další části je hypothalamus, který je nejvyšším centrem řídícím činnost vnitřních orgánů. Sídlí v něm centra sytosti a hladu, hospodaření s vodou a termoregulace pro řízení tělesné teploty. Ještě zodpovídá za sexuální funkce.

Jednou ze zajímavých části mezimozku je hypofýza, která je zavěšena na stopce hypotalamu. Je to centrální endokrinní žláza, což znamená, že má na starosti hormony v těle. Její spojením s hypotalamem se propojuje soustava nervová a hormonální. To vede k přímému vztahu mezi emocemi a vylučováním hormonu.

Další části je epifýza, neboli "šišinka". Ta produkuje melatonin, neboli "hormon času", který přímo ovlivňuje spánek a je velice důležitým pro biologické rytmy.

Koncový mozek

Henry Vandyke Carter, Public domain, via Wikimedia Commons

Koncový mozek je tvořen dvěma hemisférami, ze kterých je právě jedna ta dominantní. Hemisféry se poté ještě dělí na laloky: frontální (čelní), parietální (temenní), okcipitální (týlní), temporální (spánkový) a insulární (ostrovní).

Kůra mozková sídlí na povrchu koncového mozku. Tvoří ji tzv. šedá hmota a obsahuje neskutečných 12 - 15 mld těl nervových buněk. Je vývojově nejmladší funkčně nejsložitější části nervového systému. Nadřazuje se všem ostatním oddílům nervové soustavy. Má spoustu závitů oddělených zářezy, což slouží pro zvětšení její povrchu.

Další části koncového mozku je limbický systém (je to spíše funkční jednotka). Ten hraničí s hypotalamem, kterému je nadřazen. Tento systém reguluje oblasti vegetativních funkcí. Probíhá zde instinktivní a emocionální chování. Rovněž se stará i o paměť, emoce, pozornost a učení.

Bazální ganglia

Brain_structure.gif: Transferred from en.wikipedia to Commons., CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Bazální ganglia jsou skupiny neuronů pod mozkovou kůrou, které se podílí na motorice.

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%BD_mozek

https://www.wikiskripta.eu/w/Mozek

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_brain

https://www.wikiskripta.eu/w/Zadn%C3%AD_mozek

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%AD_mozek

Literatura

Ilustrovaný atlas anatomie, SUN, Praha, 2013

Ivan Novotný, Michal Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, Praha, 2015

Jan Nejedlík, Ivo Staník: Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 2.díl - biologie (3. vydání), SOKRATES, Brno, 2020

Markéta Křivánková: Somatologie - Učebnice pro střední zdravotnické školy (2. vydání), GRADA, Praha, 2019


DALŠÍ ČLÁNKY: